เว็บโฮสติ้ง
Free Plan

ปริมาณถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน : 30 GB
พื้นที่ของเว็บไซต์ : 30 MB
ฐานข้อมูล : 1 DB
จำนวนโดเมนย่อย : 1 Domain
อีเมล์เซอร์ฟเวอร์ : Free
ค่าบริการ : Free บาท/ปี
Mini Plan

ปริมาณถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน : 35 GB
พื้นที่ของเว็บไซต์ : 300 MB
ฐานข้อมูล : Unlimited
จำนวนโดเมนย่อย : Unlimited
อีเมล์เซอร์ฟเวอร์ : Free
ค่าบริการ : 600 บาท/ปี ฟรีโดเมน .com/.net
Silver Plan

ปริมาณถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน : 40 GB
พื้นที่ของเว็บไซต์ : 500 MB
ฐานข้อมูล : Unlimited
จำนวนโดเมนย่อย : Unlimited
อีเมล์เซอร์ฟเวอร์ : Free
ค่าบริการ : 800 บาท/ปี ฟรีโดเมน .com/.net

Gold Plan

ปริมาณถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน : 45 GB
พื้นที่ของเว็บไซต์ : 1024 MB
ฐานข้อมูล : Unlimited
จำนวนโดเมนย่อย : Unlimited
อีเมล์เซอร์ฟเวอร์ : Free
ค่าบริการ : 1000 บาท/ปี ฟรีโดเมน .com/.net
Platinum Plan

ปริมาณถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน : 45 GB
พื้นที่ของเว็บไซต์ : 3072 MB
ฐานข้อมูล : Unlimited
จำนวนโดเมนย่อย : Unlimited
อีเมล์เซอร์ฟเวอร์ : Free
ค่าบริการ : 1200 บาท/ปี ฟรีโดเมน .com/.net
Dimond Plan

ปริมาณถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน : 45 GB
พื้นที่ของเว็บไซต์ : 5120 MB
ฐานข้อมูล : Unlimited
จำนวนโดเมนย่อย : Unlimited
อีเมล์เซอร์ฟเวอร์ : Free
ค่าบริการ : 1400 บาท/ปี ฟรีโดเมน .com/.net


เหตุผลที่คุณต้องเลือก SamilaHosting
 • โฮสติ้งของเรา  มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย เชื่อถือได้ (ดูใบทะเบียน)
 • โฮสติ้งของเรา  เน้นงานบริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย เพราะเราเข้าใจลูกค้าที่เช่าโฮสติ้งทุกท่านเป็นอย่างดี
 • โฮสติ้งของเรา  เลือกใช้เครื่องแม่ข่ายที่มี CentOS 64 Bit ติดตั้งที่ INET Data Center, Bangkok Thailand
 • โฮสติ้งของเรา  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย จึงมุ่งมั่นเสริมประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงประสิทธิภาพและความพร้อมของ website
 • โฮสติ้งของเรา  มีช่องวงจรเชื่อมต่อขนาดใหญ่ความเร็วสูงทั้งใน และต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเชื่อมต่อเว็บได้อย่างรวดเร็ว
 • โฮสติ้งของเรา  มีการสำรองข้อมูลทุกวัน เป็นการป้องกันระดับที่สอง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้อุ่นใจ
 • โฮสติ้งของเรา  สนับสนุน php, mysql webmail Anti-Spam และ Anti Virus
 • โฮสติ้งของเรา  ใช้ MySQL 5.1, SQLite 2.8x รองรับ UTF-8 และ TIS-620
 • โฮสติ้งของเรา  รองรับ PHP-Framework และ JAVASCRIPT-Framework ต่าง ๆ
 • โฮสติ้งของเรา  ใช้ Control Panel ที่นิยมใช้กัน คือ Direct Admin ซึ่งลูกค้าสามารถจัดการง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง
 • โฮสติ้งของเรา  รองรับเว็บ CMS ทุกประเภท