เว็บโฮสติ้ง

รายละเอียด
Mini Plan
Silver Plan
Gold Plan
Platinum Plan
Dimond Plan
พื้นที่ Hosting (Disk Space)
300 MB
500 MB
1 GB
3 GB
5 GB
 รองรับจำนวนไฟล์สูงสุด (Max inode)
300
500
1024
3072
5120
  อัตราโอนถ่ายข้อมูล (Datatransfer)
35 GB
40 GB
45 GB
45 GB
45 GB
  การแบ่งโดเมน
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
  จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
  จำนวน FTP Account
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
  จำนวนอีเมล์ (Account)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
  การสร้าง Sub Domain
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
  เช็ค E-mail ผ่าน Outlook
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
  เช็ค E-mail ผ่าน Webmail
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
  ภาษาโปรแกรมที่รองรับ
HTM, HTML, PHP4/PHP5, Perl, CGI, SSI, JavaScript, CSS
  Control Panel
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
  การ Backup ของ Server
ทุก 30 วัน
ทุก 30 วัน
ทุก 30 วัน
ทุก 30 วัน
ทุก 30 วัน
  สามารถn Backup ด้วยตนเอง
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
  Site Statistic
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
  Website Monitoring
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
  อัตราค่าบริการ
600 บาทต่อปี
800 บาทต่อปี
1,000 บาทต่อปี
1,200 บาทต่อปี
1,400 บาทต่อปี