ช่องทางการชำระเงิน

เรามีช่องทางการชำระเงิน หลายช่องทางขอให้ท่านเลือกใช้บริการได้ตามที่ท่านจะสะดวกใช้งาน

1.ชำระผ่านการโอนทาง ATM หรือการฝาก/โอน เงินผ่านหน้า counter ของธนาคารใดๆ

ขอความกรุณาโอนให้มีเศษสตางค์ (หากโอนผ่าน ATM) เช่น ถ้าท่านต้องชำระ 500 บาท ขอให้ชำระเป็น 500.23 บาท หรือเป็นเศษบาท เพื่อให้ง่ายต่อ การ ตรวจเช็ค เพราะว่าหากมีหลายท่านที่โอนยอดเดียวกันจะทำให้ไม่สามารถเช็คได้ โดยสามารถเลือกโอนเข้ามาได้ที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งดังต่อไปนี้

ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-1183-935-68 สาขาหาดใหญ่ใน
ชื่อบัญชี นายธนภัทร  เจิมขวัญ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 704-2211-601 สาขาสงขลานครินทร์(ย่อยปัตตานี)
ชื่อบัญชี นายธนภัทร  เจิมขวัญ

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว  ใหอีเมล์แจ้งการโอนเงินมาที่  thon_4785520@hotmail.com หลังจากที่เราได้รับรายการของท่านและทำการตรวจสอบเรียบร้อย จะใช้เวลาการติดตั้ง ภายใน 15 ชั่วโมง นับจาก เวลาที่ได้แจ้งการโอน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 48 ชั่วโมง อย่างแน่นอน หากมีปัญหาที่เกินกว่านั้น เราจะทำการโทรศัพท์กลับแจ้งกลับให้ท่านทราบทันที (เวลาโดยเฉลี่ย คือ ได้ใช้ในวันที่แจ้งโอน) โดยเมื่อเรา setup เสร็จแล้ว เราจะมีอีเมล์แจ้งการเข้าใช้พร้อม SMS แจ้งไปยังท่านเพื่อให้เข้าใช้งานต่อไป